lu.se

Fuktnyheter

Fuktcentrum

Denna sida på svenska This page in English

No 16 juni 2019

Fuktcentrums informationsdag i Lund 2019

Tema för årets informationsdag är inte bestämt ännu.

Informationsdagen kommer att arrangeras i Lund torsdagen den 28 november.

Presentationer från dagen kommer preliminärt att läggas ut på hemsidan efter den 7 december.

Anmälan är öppen. 

Fuktcentrums informationsdag kommer också att gå i Göteborg och Stockholm. Datum för dessa arrangemang är inte bestämda ännu.


Föreningen Fuktsakkunniga i Sverige

I samband med ERFA-mötet i Lund, 20181128, startades föreningen Fuktsakkunniga i Sverige, och en styrelse utsågs. Utgångspunkten för startandet av föreningen har varit att alla kategorierna, Diplomerad fuktsakkunnig, Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Fuktsäkerhetsansvarig produktion, har möjlighet att vara medlemmar i föreningen. I syfte att göra dialogen och erfarenhetskopplingen avseende arbete med ByggaF så bred som möjligt.

Läs mer om föreningens bakgrund och syfte i följande dokument.

Nedladdning av information från föreningen Fuktsakkunniga i Sverige!


ERFA dag fuktsakkunniga 2019

ERFA-dagen för de som gått kursen Diplomerad fuktsakkunnig samt de som gått kursen Fuktsäkerhetsansvarig projektering eller fuktsäkerhetsansvarig produktion (given av Fuktcentrum) kommer att arrangeras den 27 november cirka kl 09:30-16:30, 2019 i Lund. Dagen innan Fuktcentrums informationsdag i Lund.

OBS! Man behöver inte har klarat kursen för att deltaga på ERFA-dagen.

Plats: Lund

Lokal: Inte betämd ännu, Lunds tekniska högskola

Sista dag för anmälan är den 10 november.

Programmet är inte klart ännu.

Anmäl dig här!


RäknaF

RäknaF är ett stöd för kombinerade värme- och fuktberäkningar i byggnadsdelar.

Petter Wallentén, avd. Byggnadsfysik, LTH, har i samarbete med Fuktcentrum och projektet Woodbuild sammanställt en vägledning för personer som arbetar med värme- och fuktberäkningsprogram av typen WUFI, baserat på erfarenheter och nuvarande kunskaper i ämnet.

Vägledningen benämns "RäknaF” för att anknyta till ByggaF och utgörs av denna rapport samt stödjande information och data som görs tillgänglig via Fuktcentrums hemsida (www.fuktcentrum.lth.se).

Rapporten innehåller rekommendationer och metoder som är tillämpbara vid ingenjörsmässiga värme- och fuktberäkningar. Den avses att fungera som stöd vid planerandet, genomförandet och presenterandet av fuktberäkningar för byggnadsdelar. Dessutom kan rapporten fungera som stöd för beställare av beräkningar hur de kan ställa rätt krav på beräkningar och redovisning av resultat.

Ladda ned rapporten här!


KURS - Grundkurs Fuktteori HT 2019

Nästa planerade kurstillfälle är den 23-24 oktober 2019 i Lund.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


KURS - Fuktsäkerhetsansvarig- PROJEKTERING HT 2019- VT 2020

Fuktcentrum arrangerar nu i höst/vinter en kurs i Fuktsäkerhetsansvarig PROJEKTERING!
Anmälan går att göra från kursens hemsida.
Ny kurs inplanerad 2019-2020.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


Sidansvarig: