lu.se

Fuktnyheter

Fuktcentrum

Denna sida på svenska This page in English

No 14 Mars 2019

Fuktcentrums informationsdag i Stockholm

Fuktcentrums informationsdag 2019 i Stockholm kommer att äga rum den 9 maj på Solvalla, konferenscentrum.

Anmälan kommer att kunna göras  inom kort! 

Plats: Solvalla konferens, Travbanevägen, Solvalla Travbana

Välkomna!


Fuktcentrums informationsdag i Göteborg 2019

Tema för årets informationsdag är Fuktsäkerhet idag - praktiska exempel och tillämpningar.

Programför Fuktcentrums informationsdag i Göteborg den 27 mars kl 8:45-17:00. 

Presentationer från dagen laddas ner här.


Föreningen Fuktsakkunniga i Sverige

I samband med ERFA-mötet i Lund, 20181128, startades föreningen Fuktsakkunniga i Sverige, och en styrelse utsågs. Utgångspunkten för startandet av föreningen har varit att alla kategorierna, Diplomerad fuktsakkunnig, Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Fuktsäkerhetsansvarig produktion, har möjlighet att vara medlemmar i föreningen. I syfte att göra dialogen och erfarenhetskopplingen avseende arbete med ByggaF så bred som möjligt.

Läs mer om föreningens bakgrund och syfte i följande dokument.

Nedladdning av information från föreningen Fuktsakkunniga i Sverige!


RäknaF

RäknaF är ett stöd för kombinerade värme- och fuktberäkningar i byggnadsdelar.

Petter Wallentén, avd. Byggnadsfysik, LTH, har i samarbete med Fuktcentrum och projektet Woodbuild sammanställt en vägledning för personer som arbetar med värme- och fuktberäkningsprogram av typen WUFI, baserat på erfarenheter och nuvarande kunskaper i ämnet.

Vägledningen benämns "RäknaF” för att anknyta till ByggaF och utgörs av denna rapport samt stödjande information och data som görs tillgänglig via Fuktcentrums hemsida (www.fuktcentrum.lth.se).

Rapporten innehåller rekommendationer och metoder som är tillämpbara vid ingenjörsmässiga värme- och fuktberäkningar. Den avses att fungera som stöd vid planerandet, genomförandet och presenterandet av fuktberäkningar för byggnadsdelar. Dessutom kan rapporten fungera som stöd för beställare av beräkningar hur de kan ställa rätt krav på beräkningar och redovisning av resultat.

Ladda ned rapporten här!


KURS - Grundkurs Fuktteori HT 2019

Nästa planerade kurstillfälle är den 23-24 oktober 2019 i Lund.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


Sidansvarig: