lu.se

Fuktnyheter

Fuktcentrum

Denna sida på svenska This page in English

No 13 Januari 2019

Fuktcentrums informationsdag i Göteborg 2019

Tema för årets informationsdag är Fuktsäkerhet idag - praktiska exempel och tillämpningar.

Programför Fuktcentrums informationsdag i Göteborg den 27 mars kl 8:45-17:00. 

Presentationer från dagen kommer preliminärt att läggas ut på hemsidan efter den 5 april.

Anmäl dig här. Länken tar dig till Sveriges Byggindustriers hemsida där anmälan sker.

Anmälan är bindande.

Sista dag för anmälan är den 15 mars anmäl dig nu!

Fuktcentrums informationsdag kommer också att gå i Stockholm, 2019, inget datum är bestämt för arrangemanget i Stockholm.

För frågor kontakta, Jeanette Almvåg, Sveriges Byggindustrier AB.

Välkomna!


RäknaF

RäknaF är ett stöd för kombinerade värme- och fuktberäkningar i byggnadsdelar.

Petter Wallentén, avd. Byggnadsfysik, LTH, har i samarbete med Fuktcentrum och projektet Woodbuild sammanställt en vägledning för personer som arbetar med värme- och fuktberäkningsprogram av typen WUFI, baserat på erfarenheter och nuvarande kunskaper i ämnet.

Vägledningen benämns "RäknaF” för att anknyta till ByggaF och utgörs av denna rapport samt stödjande information och data som görs tillgänglig via Fuktcentrums hemsida (www.fuktcentrum.lth.se).

Rapporten innehåller rekommendationer och metoder som är tillämpbara vid ingenjörsmässiga värme- och fuktberäkningar. Den avses att fungera som stöd vid planerandet, genomförandet och presenterandet av fuktberäkningar för byggnadsdelar. Dessutom kan rapporten fungera som stöd för beställare av beräkningar hur de kan ställa rätt krav på beräkningar och redovisning av resultat.

Ladda ned rapporten här!


KURS - Grundkurs Fuktteori HT 2018

Nästa planerade kurstillfälle är den 23-24 oktober 2019 i Lund.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


KURS - Diplomerad Fuktsakkunnig VT 2019

Kursen Diplomerad fuktsakkunnig kommer att gå vid fem tillfällen mellan januari och juni 2019 i Lund/Borås. Preliminära kursdatum ligger ute nu och anmälan kan ske från kurshemsidan.
Sista dag för anmälan är den 20 januari 2019. Anmälan sker på kursens hemsida.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


Sidansvarig: