lu.se

Fuktnyheter

Fuktcentrum

Denna sida på svenska This page in English

No 11 Oktober 2018


Glöm inte att anmäla er till Fuktcentrums informationsdag i Lund samt ERFA-dagen för fuktsakkunniga i Lund.

OBS! Inbjudan till ERFA-dagen gäller enbart för de som har gått kurserna:
Diplomerad fuktsakkunnig
Fuktsäkerhetsansvarig - projektering
Fuktsäkerhetsansvarig - produktion
i Fuktcentrums regi.


Fuktcentrums informationsdag i Lund 2018

Tema för årets informationsdag är Fuktsäkerhet idag - praktiska exempel och tillämpningar.

Programmet har uppdaterats med en kortfattad beskrivning av innehållet i varje programpunkt.

Programför Fuktcentrums informationsdag i Lund torsdagen den 29 november cirka kl 8:45-17:00. 

Presentationer från dagen kommer preliminärt att läggas ut på hemsidan efter den 7 december.

Anmäl dig här.

Anmälan är bindande.

Sista dag för anmälan är den 18 november, anmäl dig nu!

Fuktcentrums informationsdag kommer också att gå i Göteborg den 27 mars 2019, och Stockholm, 2019, inget datum är bestämt för arrangemanget i Stockholm.

Välkomna!


ERFAdagen 2018


ERFA-dagen för de som gått kursen Diplomerad fuktsakkunnig samt de som gått kursen Fuktsäkerhetsansvarig projektering eller fuktsäkerhetsansvarig produktion (given av Fuktcentrum) kommer att arrangeras den 28 november cirka kl 09:30-16:45, 2018 i Lund. Dagen innan Fuktcentrums informationsdag i Lund.

OBS! Man behöver inte har klarat kursen för att deltaga på ERFA-dagen.

Plats: Lund

Lokal: Hörsal A:B, A-huset, Lunds tekniska högskola

Klicka här för att hitta hit, via google maps.

Sista dag för anmälan är den 18 november, anmäl dig nu!

Uppdaterat program finns här!

Anmäl dig här!


"Stand-alone version" av M-Modellen har släppts

M-modellen är en modell för mögelprediktering utvecklad av Skanska. Modellen har undersökts av LTH, RISE och Skanska i ett SBUF-projekt under 2014-2017, SBUF proj nr 12894. Indata till m-modellen är temperatur och relativ fuktighet på en yta som funktion av tiden; utdata är ett mögel-index (m) som funktion av tiden. 

Den finns nedladdningsbar under fliken  verktyg och hjälpmedel.

Klicka här så kommer du direkt till M-modellen.

För mer information se SBUFs hemsida.


KURS - Fuktsäkerthetsansvarig - produktion HT 2019

Vi har inte planerat in någon nästa kurs och återkommer i ärendet i nästa nyhetsbrev.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


KURS - Diplomerad Fuktsakkunnig VT 2019

Kursen Diplomerad fuktsakkunnig kommer att gå vid fem tillfällen mellan januari och juni 2019 i Lund/Borås. Preliminära kursdatum ligger ute nu och anmälan kan ske från kurshemsidan.
Sista dag för anmälan är den 20 januari 2019. Anmälan sker på kursens hemsida.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


Sidansvarig: