lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Verksamheten

Publikationer

Avdelningarna som ingår i FuktCentrums redovisar kontinuerligt nya forskningsresultat i tidskrifter och publikationer.

I skriftserien Fuktsäkerhet i byggnader som sammanställts av FuktCentrum under åren 1987 - 2006 ingår 16 st informationsskrifter.

FuktCentrums publikationer >>

Informationsträffar

Fuktcentrum håller en Informationsdag i Lund varje år i november. Informationsdagen behandlar ett nytt och aktuellt tema i anslutning till fukt i byggnader. Föredragen hålls av både meriterade forskare och framstående praktiker inom det valda temat.

Info och anmälan till Informationsdagar >>

Personer som är verksamma inom FuktCentrum håller föredrag och informerar årligen vid mer är ett hundratal svenska och internationella seminarier och konferenser. 

PC-program

Flera PC-program har utvecklats av FuktCentrum och kan laddas ned kostnadsfritt. De mest kända är TorkaS och Klimatdata.

Ladda ner PC-program >>

Utbildning

FuktCentrum håller i utbildningar för fuktsäkerhet i byggbranschen. De flesta kurserna ges inom respektive universitets verksamhet.

För yrkesverksamma personer inom byggbranschen erbjuds utbildning till "Diplomerad Fuktsakkunnig" enligt FuktCentrums metod för Fuktsäkerhet i Byggprocessen.

Anmäl dig till FuktCentrums kurser >>

Sidansvarig: