lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Stadgar

FuktCentrum vid LTH är en centrumbildning vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet och är en fortsättning av Fuktgruppen vid LTH.

Ändamål:

FuktCentrum skall bidra till att stärka forskning och utveckling samt utbildning och information inom fuktområdet genom att:

  • vara en länk mellan grundläggande forskning och olika tillämpningar.
  • transformera och föra ut FoU-resultat
  • vara ett öppet forum för diskussioner inom fuktområdet
  • vara opinionsbildande
  • anordna kurser och temadagar
  • förvalta befintlig kunskap inom fuktområdet
  • publicera skrifter, artiklar och nyhetsbrev
  • hålla webbplatsen uppdaterad
  • besvara remisser och delta i utredningar som kräver en nationell och internationell överblick inom fuktområdet
Sidansvarig:

Stadgar

Ladda hem Fuktcentrums kompletta stadgar här!

FuktCentrums stadgar >>