lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Stadgar

FuktCentrum vid LTH är en centrumbildning vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet och är en fortsättning av Fuktgruppen vid LTH.

Ändamål:

FuktCentrum skall bidra till att stärka forskning och utveckling samt utbildning och information inom fuktområdet genom att:

  • vara en länk mellan grundläggande forskning och olika tillämpningar.
  • transformera och föra ut FoU-resultat
  • vara ett öppet forum för diskussioner inom fuktområdet
  • vara opinionsbildande
  • anordna kurser och temadagar
  • förvalta befintlig kunskap inom fuktområdet
  • publicera skrifter, artiklar och nyhetsbrev
  • hålla webbplatsen uppdaterad
  • besvara remisser och delta i utredningar som kräver en nationell och internationell överblick inom fuktområdet
Sidansvarig:

Stadgar

Ladda hem Fuktcentrums kompletta stadgar här!

FuktCentrums stadgar >>