lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Medlemmar

Avdelningar som bedriver aktiv fuktforskning kan bli medlemmar vid FuktCentrum. Personer som är verksamma vid dessa avdelningar kan då ingå i FuktCentrum och bidra till dess verksamhet, men det är avdelningen och inte personerna som är "medlemmar" enligt stadgarna.

FuktCentrum består idag av forskare från avdelningarna:
Byggnadsfysik, Byggnadsmaterial och Konstruktionsteknik vid Lunds Tekniska Högskola, LTH.
RI.SE Samhällsbyggnad Byggteknik, Borås.
Byggnadsteknologi vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, CTH.
Byggnadsteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH.

Sidansvarig: