lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Medlemmar

Avdelningar som bedriver aktiv fuktforskning kan bli medlemmar vid FuktCentrum. Personer som är verksamma vid dessa avdelningar kan då ingå i FuktCentrum och bidra till dess verksamhet, men det är avdelningen och inte personerna som är "medlemmar" enligt stadgarna.

FuktCentrum består idag av forskare från avdelningarna:
Byggnadsfysik, Byggnadsmaterial och Konstruktionsteknik vid Lunds Tekniska Högskola, LTH.
RI.SE Samhällsbyggnad Byggteknik, Borås.
Byggnadsteknologi vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, CTH.
Byggnadsteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH.

Sidansvarig: