lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Mål och visioner

Vår vision

FuktCentrum drivs av en vision om friska, sunda bostäder och fastigheter där fuktproblem inte längre äventyrar människors hälsa, orsakar ekonomiska förluster eller påverkar vår miljö.

Vår mission

FuktCentrums mission är att säkerställa att korrekta metoder för att undvika fuktproblem tillämpas vid varje byggprojekt i Sverige.

Våra mål

För att kunna genomföra vår mission måste information om fuktrelaterade problem vara tillgänglig för hela byggnadsbranschen och branschen måste vara motiverad att ta till sig den. Därför har vi två mål för vårt arbete:

Vi ska vara den främsta resursen inom utbildning och kunskap för byggnadskonstruktörer och fuktkonsulter i Sverige i syfte att förhindra att fuktproblem uppstår i bostäder och fastigheter.

Vi ska arbeta för att motivera byggherrar och projektörer att rådfråga fuktkonsulter i ett tidigt skede i planeringen av byggprojekt.

Sidansvarig: