lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Göteborg

CTH - Byggnadsteknologi

Angela Sasic Kalagasidis, Ph.D. Docent
Telefon: 031- 772 19 98
Fax: 031-772 1993 alt. 031-772 1152

Besöksadress     karta
Byggnadsteknologi finns på tredje våningen i Bygg- och miljötekniks forskarhus, Sven Hultins gata 8

Postadress
Avdelningen för byggnadsteknologi
Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers tekniska högskola
412 96  GÖTEBORG

Sidansvarig: