lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Program och Innehåll

Kursen består av fem stycken 2-dagarsträffar, eget arbete (beräkna cirka 3 arbetsdagar per kursdel) och avslutas med skriftlig tentamen. För att kunna engagera de främsta personerna inom varje avsnitt är 2 träffar förlagd till Lund och 3 träffar förlagda till Borås. 
Nedanstående datum är en exempel om hur scheman kan ser ut.

Det är obligatorisk närvaroplikt på samtliga kurser som ges av Fuktcentrum. Om närvaroplikten inte kan uppfyllas vid ett tillfälle ges möjlighet att delta nästa gång kursen ges. 

1. Introduktion och Fuktteori (februari, Lund)

Målet med kursen, samhällets krav på fuktsäkerhet, BBR, övergripande om metoden för fuktsäkerhet i byggprocessen.

Fuktförändringar (kvalitativa), materialegenskaper såsom kritiskt RF, byggdelar och skador, byggnaden som system.

Kursprogram del 1 exempel på kursprogram

2. Fuktsäkerhet i byggprocessen (mars, Borås)

Fuktsakkunniges olika roller, ansvar, metod för fuktsäkerhet i byggprocessen, hjälpmedel, byggherrens krav, uppföljning, erfarenhet från tidigare projekt, fuktsäkerhetsdokumentation. Besök på byggplats för genomgång av fuktrond.

Kursprogram del 2 exempel på kursprogram.

3: Fuktberäkningar (april, Lund)

Genomgång av principen bakom beräkningsprogram för fukt. Presentation av ett antal beräkningsprogram, både enklare och mer komplicerade. Grunderna för riskbedömning.

Kursprogram del 3 exempel på kursprogram

4. Fuktsäkerhetsprojektering (maj, Borås)

Genomgång av principen för fuktsäkerhetsprojektering av olika byggnadsdelar och en hel byggnad. Exempel från utförda objekt.

Program del 4 exempel på krusprogram.

5. Kontroller och fuktmätningar (juni, Borås)

Genomgång av mätprogram, kontrollprogram och mottagnings­kontroll samt ett antal mätmetoder såsom byggfukt i betong, fuktkvot i trä, termografering och lufttäthetsmätning.

Kursprogram del 5 exempel på kursprogram.

Skriftlig tentamen (prel. augusti/september) Hemtentamen

Skriftlig sluttentamen, möjlighet till omtentamen är nästföljande år.
Tentamen arrangeras över en helg fredag kl 13:15 till måndag kl. 23:59.

Kursbevis och diplom skickas till ditt kontor med post.

Sidansvarig: