lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Nästa kurs

Kursen för Diplomerad Fuktsakkunnig ges då tillräckligt många anmälningar kommit in.
Årets kurs inställd på grund av för få deltagare.

Nästa kurstillfälle är inplanerat enligt nedan.

Alla kurstillfällen är tänkta att genomföras på respektive ort. 

Tidplanen för de olika kursdelarna är 

31 januari-1 februari, Lund, kl 10-17, kl 8-16:30

5-6 mars Borås, kl 10-17, kl 8-16:30

10-11 april Lund, kl 10-17, kl 8-16:30

15-16 maj Borås, kl 10-17, kl 8-16:30

11-12 juni Borås, kl 10-17, kl 8-16:30 

Hemtentamen: Preliminärt slutet av augusti/början av september 2024.

Årets kurs inställd på grund av för få deltagare.

Nästa års kurs ges våren 2025. 

Sidansvarig: