lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Diplom som bevis

Efter genomförd kurs och godkänd tentamen blir du ”av FuktCentrum Diplomerad Fuktsakkunnig - fuktsäkerhet i byggprocessen”. Kursbevis och diplom skickas till ditt kontor med post.

Det är obligatorisk närvaroplikt på samtliga kurser som ges av Fuktcentrum. Om närvaroplikten inte kan uppfyllas vid ett tillfälle ges möjlighet att delta nästa gång kursen ges. 

Diplomerad Fuktsakkunnig är ett initiativ som stöds av FuktCentrum vid LTH, Lunds Tekniska Högskola, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer samt Byggherrarna och Fastighetsägarna.

Sidansvarig: