lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Kurser

FuktCentrum erbjuder följande kurser inom fuktsäkerhetsområdet.


I anmälan skall följande uppgifter anges:

• Namn • Faktureringsadress • Fakturamärkning etc.• Organisationsnummer

ANMÄLAN ÄR BINDANDE.

Vid avanmälan senare än fyra veckor innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften. 

Vid avanmälan senare än två veckor innan kursstart debiteras hela kursavgiften. 

Grundkurs Fuktteori (2 dagar)

Denna kurs riktar sig till dig som vill få grundläggande kunskaper om fukt i material och byggnader. Kursen ger viktiga förkunskaper till utbildningarna Diplomerad Fuktsakkunnig och Fuktsäkerhetsansvarig Projektering. Har du redan goda kunskaper i fuktteori och är osäker på om du behöver gå denna grundkurs kan du testa dina kunskaper i Fuktcentrums diagnostiska test.

Omfattning: 2 kursdagar och övningsuppgifter.
För  detaljer: se kursens hemsida

Fuktsäkerhetsansvarig Projektering

Riktar sig till dig som jobbar med fuktfrågor i projekteringsskedet. Kursen går igenom principer och verktyg för fuktsäkerhetsprojektering av byggnadsdelar.

Omfattning: 3*2 kursdagar och inlämningsuppgifter.
Nästa kurs: November 2015 till januari 2016 i Borås/Göteborg/Lund.
Kursprogram: se kursens hemsida.
Kostnad:se kursens hemsida.
Anmälan: Sista anmälningsdag är den 17 oktober 2015.

Fuktsäkerhetsansvarig Produktion

Kursen riktar sig till produktionspersonal som ansvarar för fuktsäkerheten på byggarbetsplatsen. Kursen är även lämplig för fukttekniker som ska hjälpa till med att upprätta och styra fuktsäkerhetsplaner.

Omfattning: 3 kursdagar + inlämningsuppgifter.
För  detaljer: se kursens hemsida

Diplomerad Fuktsakkunnig

Diplomerad Fuktsakkunnig enligt ByggaF – metod för fuktsäker byggprocess. Omfattande utbildning i fuktteori och fuktsäkerhet i byggprocessen.

Omfattning: 5*2 kursdagar och inlämningsuppgifter.
Nästa kurs: VT 2016 i Lund/Borås.
Kursprogram: se kursens hemsida.

Kostnad: se kursens hemsida.
Anmälan: Sista anmälningsdag är den 12 januari, 2016.

Sidansvarig: