Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
English  |  
Lunds universitet
 

Kurser

FuktCentrum erbjuder följande kurser inom fuktsäkerhetsområdet.


I anmälan skall följande uppgifter anges:

• Namn • Faktureringsadress • Fakturamärkning etc.• Organisationsnummer

ANMÄLAN ÄR BINDANDE.

Vid avanmälan senare än fyra veckor innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften. 

Vid avanmälan senare än två veckor innan kursstart debiteras hela kursavgiften. 

Grundkurs Fuktteori (2 dagar)

Denna kurs riktar sig till dig som vill få grundläggande kunskaper om fukt i material och byggnader. Kursen ger viktiga förkunskaper till utbildningarna Diplomerad Fuktsakkunnig och Fuktsäkerhetsansvarig Projektering. Har du redan goda kunskaper i fuktteori och är osäker på om du behöver gå denna grundkurs kan du testa dina kunskaper i Fuktcentrums diagnostiska test.

Omfattning: 2 kursdagar och övningsuppgifter.
För  detaljer: se kursens hemsida

Fuktsäkerhetsansvarig Projektering

Riktar sig till dig som jobbar med fuktfrågor i projekteringsskedet. Kursen går igenom principer och verktyg för fuktsäkerhetsprojektering av byggnadsdelar.

Omfattning: Kursen är under utveckling.
Nästa kurs: Ej fastställt ännu.

Fuktsäkerhetsansvarig Produktion

Kursen riktar sig till produktionspersonal som ansvarar för fuktsäkerheten på byggarbetsplatsen. Kursen är även lämplig för fukttekniker som ska hjälpa till med att upprätta och styra fuktsäkerhetsplaner.

Omfattning: 3 kursdagar + inlämningsuppgifter.
För  detaljer: se kursens hemsida

Diplomerad Fuktsakkunnig

Diplomerad Fuktsakkunnig enligt ByggaF – metod för fuktsäker byggprocess. Omfattande utbildning i fuktteori och fuktsäkerhet i byggprocessen.

Omfattning: 5*2 kursdagar och inlämningsuppgifter.
Nästa kurs: VT 2015 i Lund/Borås.
Kursprogram: se kursens hemsida.

Kostnad: se kursens hemsida.
Anmälan: Sista anmälningsdag är den 19 januari, 2015.

Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-01-27