lu.se

Fuktnyheter

Fuktcentrum

Denna sida på svenska This page in English

No 48 februari 2024

Anmäl dig till en kurs arrangerad av Fuktcentrum

Passa på att anmäla dig till en fuktkurs arrangerad av Fuktcentrum

Vår kurs Grundkurs Fuktteori kommer att genomföras den 4-5 mars i år. Anmäl dig till den kursen senast den 26 februari.  Den ger dig en bra grund att stå på och är lämplig att genomföra innan kurserna Fuktsäkerhetsansvarig - produktion, Fuktsäkerhetsansvarig - projektering och Diplomerad fuktsakkunnig. 

Fuksäkerhetsansvarig - projektering kommer att genomföras vid tillräckligt många anmälningar. Sista dag för anmälan är den 12 februari. 

Hjärtligt välkomna önskar Fuktcentrum!


Webbinarium om Skyfall

Klimatförändringar och skyfall - anpassning av fastigheter till en ny tid

Den 14 februari kommer ett webbinarium att genomföras som handlar om möjliga konsekvenser av ett framtida klimat och hur det kan påverka fastigheter.

Webbinariet ges av Kumlin Fuktdimensionering AB och Bengt Dahlgren AB.

Här bifogas en länk till information om webbinariet.

 


KURS - Fuktsäkerhetsansvarig - projektering VT 2024

Fuktcentrum arrangerar en kurs i Fuktsäkerhetsansvarig projektering.

Denna kurs riktar sig till dig som jobbar med konstruktions- och gestaltningsfrågor, arkitekter och projekteringsledare, i projekteringsskedet. Kursen går igenom principer och verktyg för fuktsäkerhetsprojektering av byggnadsdelar.

Syftet med kursen är att harmonisera kvalitén, öka effektiviteten samt klarlägga roller och ansvar i utförandet av fuktsäkerhetsprojektering. Kursen riktar sig till personer som jobbar i projekteringsskedet som t ex projektörer, arkitekter och konstruktörer.

Nästa kurs planeras att genomföras VT 2024 om vi får in tillräckligt många deltagare. Vi behöver 15 st anmälda.

Kursdag 1-2 På plats Lund

12 mars kl 9-16
13 mars kl 9-16 

Kursdag 3-4 digitalt (Göteborg)

18 april kl 8-16:30
19 april kl 8:30-16:00

Kursdag 5-6 På plats Borås

21 maj kl 9-16:30
22 maj kl 8-16:00

Anmälan kan göras antingen via länk nedan eller på kursens hemsida.
Senaste datum för anmälan är den 12 feburari.

Den 13 februari eller någon dag efter meddelar vi om kursen kommer att genomföras.

Anmälan är bindande.
Länk till anmälningsformulär.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


Grundkurs fuktteori VT 2024

Denna kurs riktar sig mot dig som vill få grundläggande kunskap om fukt i material och byggnader. Den är lämplig att gå innan kurserna Fuktsäkerhetsansvarig - produktion, Fuktsäkerhetsansvarig - projektering samt Diplomerad fuktsakkunnig. 

Kursen omfattar följande moment
a) Fuktmekanikens grunder, bl a skillnad mellan ventilerade och oventilerade byggnadsdelar.
b) Byggfukt, överskottsfukt och kritisk fuktnivå mm.
c) Fukt i material, fixering, fuktkapacitet, sorptionskurva mm.
d) Fukttransport i material, ångdiffusion, kapillärsugning, temperaturgradienters inverkan etc.

Nästa kurstillfälle kommer att hållas våren 2024 i Lund på plats.

4 mars, kl 9-16
5 mars, kl 9-16. 

Länk till anmälan.

Mer information finns på kurshemsidan.

Välkomna!


Sidansvarig: