lu.se

Fuktnyheter

Fuktcentrum

Denna sida på svenska This page in English

No 17 Oktober 2019

GLÖM INTE!!!

Att anmäla er till ERFA-dagen för fuktsakkunniga, 27 november kl 12-17, samt fuktcentrums informationsdag i Lund, 28 november cirka kl 08:30-17. Se längre ner i nyhetsbrevet!

Fuktcentrum ger också kurser inom fuktsäkerhetsområdet, se längst ner i nyhetsbrevet.


Fuktcentrums informationsdag i Lund 2019

Tema för årets informationsdag: Fuktsäkerhet i alla skeden

Informationsdagen kommer att arrangeras i Lund torsdagen den 28 november.

Presentationer från dagen kommer preliminärt att läggas ut på hemsidan efter den 7 december.

Anmälan är öppen.

Program.

Fuktcentrums informationsdag kommer också att gå i Göteborg och Stockholm. Datum för dessa arrangemang är inte bestämda ännu.


ERFA dag fuktsakkunniga 2019

ERFA-dagen för de som gått kursen Diplomerad fuktsakkunnig samt de som gått kursen Fuktsäkerhetsansvarig projektering eller fuktsäkerhetsansvarig produktion (given av Fuktcentrum) kommer att arrangeras den 27 november kl 12:00-17:00, 2019 i Lund. Dagen innan Fuktcentrums informationsdag i Lund.

OBS! Dagen börjar med en gemensam lunch kl 12:00, på lunchrestaurang kryddhyllan, Ole Römers väg 16, Lund. 

OBS! Man behöver inte har klarat kursen för att deltaga på ERFA-dagen.

Plats: Lund

Lokal: Hörsal A:B, A-huset, Lunds tekniska högskola

Sista dag för anmälan är den 10 november.

Programmet hittar du här.

Anmäl dig här!


Fuktseminarium anordnat av svenska gruppen inom CIR, CIB - IABSE - RILEM


Fukt- och vattenskador - Erfarenheter, utmaningar och lösningar, 23 oktober - på KTH - Brinellvägen 23 sal B3

Seminariet Fukt- och vattenskador — erfarenheter, utmaningar och lösningar som hålls 23 oktober – på KTH i Stockholm - Brinellvägen 23 sal B3 kommer att behandla orsaker till skador, olika sätt att minska risken att skador sker, hur skador kan hanteras ur försäkringssynpunkt och även hur Boverket ser på skadorna.

Programmet finns länken nedan.

Program

Anmälan görs på länken nedan.

Anmälan


Föreningen Fuktsakkunniga i Sverige

I samband med ERFA-mötet i Lund, 20181128, startades föreningen Fuktsakkunniga i Sverige, och en styrelse utsågs. Utgångspunkten för startandet av föreningen har varit att alla kategorierna, Diplomerad fuktsakkunnig, Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Fuktsäkerhetsansvarig produktion, har möjlighet att vara medlemmar i föreningen. I syfte att göra dialogen och erfarenhetskopplingen avseende arbete med ByggaF så bred som möjligt.

Läs mer om föreningens bakgrund och syfte i följande dokument.

Nedladdning av information från föreningen Fuktsakkunniga i Sverige!


KURS - Grundkurs Fuktteori HT 2019

Nästa planerade kurstillfälle är den 23-24 oktober 2019 i Lund.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


KURS - Fuktsäkerhetsansvarig- PROJEKTERING HT 2019- VT 2020

Fuktcentrum arrangerar nu i höst/vinter en kurs i Fuktsäkerhetsansvarig PROJEKTERING!
Anmälan går att göra från kursens hemsida.
Ny kurs inplanerad 2019-2020.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


KURS - Diplomerad Fuktsakkunnig VT 2020

Kursen Diplomerad fuktsakkunnig kommer att gå vid fem tillfällen mellan januari och juni 2020 i Lund/Borås. Preliminära kursdatum kommer att komma i september oktober 2019 .
Sista dag för anmälan är den 20 januari 2020. Anmälan sker på kursens hemsida.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


Sidansvarig: