lu.se

Fuktnyheter

Fuktcentrum

Denna sida på svenska This page in English

No 10 September 2018


I dagens nyhetsbrev finns det information om Fuktcentrums informationsdag i Lund samt ERFAdagen för fuktsakkunniga i Lund. Dessutom presenteras M-Modellen en modell för mögelprediktering utvecklad av Skanska.

 


"Stand-alone version" av M-Modellen har släppts

M-modellen är en modell för mögelprediktering utvecklad av Skanska. Modellen har undersökts av LTH, RISE och Skanska i ett SBUF-projekt under 2014-2017, SBUF proj nr 12894. Indata till m-modellen är temperatur och relativ fuktighet på en yta som funktion av tiden; utdata är ett mögel-index (m) som funktion av tiden. 

Den finns nedladdningsbar under fliken  verktyg och hjälpmedel.

Klicka här så kommer du direkt till M-modellen.

För mer information se SBUFs hemsida.


Fuktcentrums informationsdag i Lund 2018

Tema för årets informationsdag är Fuktsäkerhet idag - praktiska exempel och tillämpningar.

Programför Fuktcentrums informationsdag i Lund torsdagen den 29 november cirka kl 8:45-17:00. 

Presentationer från dagen kommer preliminärt att läggas ut på hemsidan efter den 7 december.

Anmäl dig här.

Anmälan är bindande. 

Fuktcentrums informationsdag kommer också att gå i Göteborg och Stockholm, 2019, inga datum är bestämda för dessa arrangemang.ERFA-dagen för de som gått kursen Diplomerad fuktsakkunnig samt de som gått kursen Fuktsäkerhetsansvarig projektering

ERFA-dagen för de som gått kursen Diplomerad fuktsakkunnig samt de som gått kursen Fuktsäkerhetsansvarig projektering (given av Fuktcentrum) kommer att arrangeras  den 28 november cirka kl 09:30-16:45, 2018 i Lund. Dagen innan Fuktcentrums informationsdag i Lund.

Endast de som har deltagit i kursen Diplomerad fuktsakkunnig och Fuktsäkerhetsansvarig-Projektering är välkomna att deltaga. OBS! Man behöver inte har klarat kursen för att deltaga på ERFA-dagen.

Plats: Lund

Lokal: Hörsal A:B, A-huset, Lunds tekniska högskola

Klicka här för att hitta hit, via google maps.

Sista dag för anmälan är den 10 november.

Program finns här.

Anmäl dig här!


KURS - Fuktsäkerthetsansvarig - produktion HT 2018

Vi har inte planerat in någon nästa kurs och återkommer i ärendet i nästa nyhetsbrev.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


KURS - Grundkurs Fuktteori HT 2018

Nästa planerade kurstillfälle är den 24-25 oktober 2018 i Lund.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


KURS - Fuktsäkerhetsansvarig- PROJEKTERING HT 2018- VT 2019

Fuktcentrum arrangerar nu i höst/vinter en kurs i Fuktsäkerhetsansvarig PROJEKTERING!
Anmälan går att göra från kursens hemsida.
Ny kurs inplanerad 2018-2019.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


KURS - Diplomerad Fuktsakkunnig VT 2019

Kursen Diplomerad fuktsakkunnig kommer att gå vid fem tillfällen mellan januari och juni 2019 i Lund/Borås. Preliminära kursdatum ligger ute nu och anmälan kan ske från kurshemsidan.
Sista dag för anmälan är den 20 januari 2019. Anmälan sker på kursens hemsida.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


Sidansvarig: