lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Informationsdagen

Fuktcentrum håller en Informationsdag i Lund varje år i November.

Informationsdagen behandlar ett nytt och aktuellt tema i anslutning till fukt i byggnader. Föredragen hålls både av meriterade forskare samt framstående praktiker inom det valda temat.

2011-11-24 Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus – hur gör man
Inbjudan

2010-11-18 Mera fakta - mindre fukt

2009 Fuktsäker och energieffektiv ombyggnad av miljonprogrammet

2009-03-31 Internationell Fuktdag
Dokumentation >>

2008-11-12 Energieffektiva byggnader utan fuktskador
Inbjudan    Handouts

2007-11-08 BBR'06 - Fuktsäkerhet
Inbjudan    Handouts

2006-11-02 Nya BBR - Nya utmaningar
Inbjudan    Handouts

2005-11-03 Fuktsäkra lösningar - Då och nu
Inbjudan    Handouts

2004-11-22 Fuktskyddsdokumentation
Inbjudan    Handouts

2003-11-26 Fukt i golvkonstruktioner
Inbjudan    Handouts

Sidansvarig:

Informationsdagen 2011

Dagens tema kommer att beröra ventilerad konstruktioner.

2010-11-24 Lund