lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Uppmätt inomhusklimat i flerbostadshus

Hans Bagge, Byggnadsfysik, LTH

I doktorsavhandlingen ” Building Performance “Methods for Improved Prediction and Verification of Energy Use and Indoor Climate” av Hans Bagge, Byggnadsfysik LTH, behandlas metoder för bättre predikteringar och verifieringar av energianvändning och inneklimat. En viktig del är referensdata att ha som bas att välja indata till beräkningar från och för att jämföra mätningar mot. I flerbostadhus innehållande totalt 350 lägenheter fördelat på fyra orter i Sverige; Malmö, Karlstad, Sundsvall och Kiruna; har bland annat innetemperatur, fukttillskott och relativ fuktighet inomhus mätts. Parametrarna är uppmätta varje halvtimma under ett år i central frånluft vilket innebär att mätningarna representerar medelförhållandena inanför klimatskärmen. Utifrån mätningarna beskrivs typiska variationer på olika tidsskalor, allt från variationer under dygnet för vardagar och helgdagar respektive, och under olika årstider. Förhållandena i inneluften studeras även under olika uteklimatförhållanden och jämförs mot beskrivningar i standarderna EN 13778 och EN 15026. Utifrån de avvikelser som finns mellan de uppmätta värdena och beskrivningarna i standarderna ges förslag på hur en anpassad beskrivning skulle kunna göras för att bättre beskriva de hygrotermiska förhållandena i inneluften.  En slutsats är att man måste ta hänsyn till hur parametrarna varierar, inte bara med utetemperturen, utan även vid olika tidpunkter under dygnet och med veckodag eller helgdag. Detta är intressant både för att verifiera uppmätt data men även för att kunna använda tillräckligt bra indata i beräkningsprogram för att bättre beskriva den verklighet som beräkningen ska spegla som del i ett led att uppnå predikterad byggnadsprestanda som överensstämmer med uppmätt prestanda.

Sidansvarig: