lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskarstuderande utbyte vid Oak Ridge National Laboratory i Tennessee, USA

Jag är doktorand vid avdelningen för Byggnadsteknologi på Chalmers sedan våren 2009. Mitt doktorandprojekt har fokuserats på riskbedömning vid renovering av bostäder och då framförallt på risken för fuktskador vid förändrade luftrörelser innanför klimatskalet. Från maj till oktober 2012 gjorde jag forskarstuderande utbyte vid Oak Ridge National Laboratory i Tennessee, USA. Här fick jag möjlighet att studera amerikanska renoveringstekniker, deras kärnpunkter med avseende på energi och fuktsäkerhet samt möjligheten att dela med mig av svenska erfarenheter.

Vad gäller tekniska lösningar för renoveringstekniker, så är utbytet väldigt stort och variationerna många. Dock upplever jag det som att många amerikaner saknar en helhetsyn på en byggnads värme- och fukttillstånd och vad som påverkar dessa. Detta innebär givetvis en risk och det förbättras inte av man gärna utvecklar generalla arbetsmetoder och utförande.

I USA har man under de senast åren blivit tvungen att lägga stort fokus på energifrågan i bostäder. Det är numera stor prioritet på att energieffektivisera bostäder och att bygga energisnålt vid nybyggnation. Dock är deras energikrav oftast något lättare än svenska. Som del av detta uppmärksammas lufttätheten i byggnader mer och mer och man börjar på en nationell nivå förstå hur betydelsefull lufttätheten är med avseende på energiförbrukning; särskilt då i ett land som USA där man både kyler och värmer luften.

I stort, saknas mycket kunskap om fukt och jag tror inte att man är ordentligt medveten och förberedd på vilka risker som kan uppkomma när man tätar och/eller ändrar naturliga och mekaniska luftrörelser i en byggnad. Det är framförallt inom detta område som jag tror att man kommer få störst problem i framtiden.

I övrigt är man generellt drivande i USA och trots ekonomin läggs mycket pengar på forskning. Förhoppningsvis så vidgar man vyerna utanför landets gränser och tar del av andras erfarenheter från liknande luftäthetsproblematik och därmed minskar riskerna för oönskade konsekvenser och kostnader.

Exempel på riskbedömning vid renovering av bostäder kan läsas i följande avhandling:

Pallin, S. 2012. Probabilistic Risk Assessment of Energy Efficient Retrofitting Techniques - Focus on Multi-family Dwellings and the Effects of Changing Air Movements. Licentiat avhandling, Chalmers Universitet.

Med avseende på riskbedömning av amerikanska konstruktionslösningar kan följande läsas inom kort;

Kehrer, M., & Pallin, S. 2013. Condensation Risk of Mechanically Attached Roof Systems in Cold Climate Zones. Paper will be presented at the RCI 28th International Convention & Trade Show March 14-19, 2013, Orlando, Florida.

Pallin, S. Kehrer, M.  Miller, A.W. 2013. A Hygrothermal Probabilistic Risk Analysis applied on Residential Attics. Abstract accepted to Thermal Performance of Exterior Envelopes of Whole Buildings XII International Conference, December 1-5, 2013.

Sidansvarig: