lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Woodbuild

Hållbarare trä forskas fram i samverkan med trä- och byggindustrin

Woodbuild-programmet, som drivs av SP och Lunds Tekniska Högskola har fått stöd från Vinnovas branschforskningsprogram för skogs- och träindustrin. Woodbuild ska öka förståelsen för sambandet mellan klimatexponering och trämaterialets motståndskraft mot biologiska angrepp. Ett tiotal företag är med och finansierar.

Livslängds- och beständighetsfrågorna har på senare år blivit allt viktigare. En orsak till detta är att EUs byggproduktdirektiv (CPD) pekar ut sex väsentliga krav, som byggprodukter ska uppfylla under en ekonomiskt rimlig livslängd. I Boverkets nya byggregler BBR06 har kraven på fuktsäkerhetsprojektering skärpts.

Ett tiotal företag deltar

Medverkande parter är SP (koordinator) och Lunds Tekniska Högskola i samverkan med Skogsindustrierna, TräCentrum Norr (TCN), Centrum för Byggande och Boende i Trä (CBBT), Moelven Töreboda, NCC, Tyréns, Bjerkings, Stellac Oy och Vägverket. Den totala budgeten över fem år är 47 Mkr. Vinnova är offentlig finansiär och bidrar med totalt 20 Mkr.

Sidansvarig: