lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Byggnadsmaterial, LTH

Nyligen avslutade projekt

Kritiska fukttillstånd för byggnadsmaterial -bättre kunskap för kortare torktider
Rapport TVBM-7203
Finansiär: SBUF+ Skanska
Kontaktperson: Magnus Åhs, Lars-Olof Nilsson

Fuktegenskaper för byggnadsmaterial - en litteraturstudie
Rapport TVBM-3162
Finansiär: Byggrådet och SBUF
Kontaktperson: Magnus Åhs, Lars-Olof Nilsson

Pågående större projekt

WoodBuild -Beständighet & livslängd, trä. Del C: Fukt i trä utomhus ovan mark 
Finansiär: Vinnova, Träindustrin
Kontaktperson: Maria Fredriksson, Lars Wadsö, Peter Johansson

WoodBuild -Del D2.1: Kritiska fukttillstånd för röta i trä
Finansiär: Vinnova, Träindustrin
Kontaktperson: Sanne Johansson, Lars Wadsö

Modellering av mögeltillväxt i byggnadsdelar som ett redskap i designprocessen
Finansiär: Formas, Forskningsassistent
Kontaktperson: Li Yujing

Puts på skivor. Brottmekanisk påverkan
Finansiär: SBUF
Kontaktperson: Jörgen Falk, Manouchehr Hassanzadeh, Kenneth Sandin

Alkalisk nedbrytning av byggpolymerer
Finansiär: Formas
Kontaktperson: Lars Wadsö

Fuktfrågor vid energieffektivisering med puts på (skivor på) mineralull
Finansiär: Cerbof, Maxit, SBUF
Kontaktperson: Kenneth Sandin, Miklos Molnar (Konstruktionsteknik, Johan Jönsson (Konstruktionsteknik)

Ny metod för krympningsprognoser, inkl fukt i betong och uttorkning
Finansiär: Formas-BIC
Kontaktperson: Lars-Olof Nilsson, Peter Johansson

Non-saturated transport properties of cementitious materials
Finansiär: NanoCem
Kontaktperson: Nilla Olsson, Lars-Olof Nilsson

Dimensioneringsförutsättningar gällande korrosionshastighet på stålspont i svenska hamnar
Finansiär: SBUF
Kontaktperson: Henrik Wall, Lars Wadsö 

Klimat i reaktorinneslutningar
Finansiär: Elforsk, Vattenfall
Kontaktperson: Mikael Persson, Peter Johansson 

Fuktupptagning och frostbeständighet hos vattenbyggnadsbetong -etapp 1
Finansiär: SBUF, Skanska, Vattenfall
Kontaktperson: Martin Rosenquist, Katja Fridh

Moisture transport and hysteresis
Finansiär: EU-RTN, Marie-Curie "Transcend"
Kontaktperson: Mahsa Saeidpour, Lars Wadsö, Peter Johansson

Kapillärt putssystem
Finansiär: SBUF, Finja, Weber, Sto
Kontaktperson: Peter Johansson

Termodynamiken vid sorption av vattenånga -riktad instrumentutveckling
Finansiär: VR
Kontaktperson: Lars Wadsö

Pågående mindre projekt

Ammoniak från betong
Finansiär: SBUF, TCG, Skanska, NCC, Cementa
Kontaktperson: Katja Fridh, Lars-Olof Nilsson

Absorption av koldioxid i betongkonstruktioner
Finansiär: Konsortiet för finansiering av CBI:s A-forskning
Kontaktperson: Katja Fridh, Lars-Olof Nilsson

Nya projekt

Mätstudier med trådlösa sensorer ingjutna i betong -delstudie, utformning av ytmonterad antenn samt fältförsök
Finansiär: NCC, SBUF
Kontaktperson: Magnus Åhs

Fysiologiska aspekter av rötsvampars aktivitet relevant för förståelsen av nedbrytning av byggnadskonstruktioner
Finansiär: Formas
Kontaktperson: Sanne Johansson

Sidansvarig: