lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nästa kurs

Kursen för Diplomerad Fuktsakkunnig ges då tillräckligt många föranmälningar kommit in.

Årets kurs ges våren 2019.

Tidplanen för de olika kursdelarna är enligt nedan. 

30-31 januari, Lund, kl 10-17, kl 8-16:30

6-7 mars Borås, kl 10-17, kl 8-16:30

3-4 april Lund, kl 10-17, kl 8-16:30

8-9 maj Borås, kl 10-17, kl 8-16:30

12-13 juni Lund, kl 10-17, kl 8-16:30 

Hemtentamen: Preliminärt slutet av augusti 2019.

2020 års kurs är inte inplanerad ännu

Sidansvarig: