lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nästa kurs

Kursen för Diplomerad Fuktsakkunnig ges då tillräckligt många föranmälningar kommit in.

Nästa kurs är planerad till våren 2019.

Preliminärt ligger tidplanen för de olika kursdelarna enligt nedan. 

30-31 januari, Lund, kl 10-17, kl 8-16:30

6-7 mars Borås, kl 10-17, kl 8-16:30

3-4 april Lund, kl 10-17, kl 8-16:30

8-9 maj Borås, kl 10-17, kl 8-16:30

12-13 juni Lund, kl 10-17, kl 8-16:30 

Hemtentamen: Preliminärt slutet av augusti 2019.

Sidansvarig: