lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nästa kurs

Kursen för Diplomerad Fuktsakkunnig ges då tillräckligt många anmälningar kommit in.

Nästa års kurs ges våren 2020.

Preliminär tidplanen för de olika kursdelarna är 

29-30 januari, Lund, kl 10-17, kl 8-16:30

4-5 mars Borås, kl 10-17, kl 8-16:30

1-2 april Lund, kl 10-17, kl 8-16:30

6-7 maj Borås, kl 10-17, kl 8-16:30

10-11 juni Borås, kl 10-17, kl 8-16:30 

Hemtentamen: Preliminärt slutet av augusti 2020.

Sidansvarig: